Dokumenty
Obecné podmínky pro poskytování daňového poradenství.          Etický kodex daňového poradce